Програма за събитието Дни на образованието и действията за климата

24.09. Културен център Г8, ул. Уилям Гладстоун 8

*******************************************************

Час: 11:15 – 12:15

Заглавие: Основни начала на екологичното право. Има ли нужда от нови екологични закони?

Тип: Лекция и дискусия

Описание: Лекцията ще се фокусира върху основните принципи във връзка със запазването на околната среда като ценност, върху принципа „замърсителят плаща“ и принципът на превенцията. На следващо място ще бъде разгледана взаимовръзката между климатичните изменения и човешките права. Накрая ще бъде разгледана и актуална съдебна практика по въпросите с климатичните промени.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/419870031567

*******************************************************

Час: 12:30 – 13:30

Заглавие: True zero waste или откъде идва пластмасата?

Тип: Лекция и дискусия

Описание: „True zero waste или откъде идва пластмасата?“ Каква е връзката между пластмасата и климата? Кой е виновен за замърсяването с пластмаса? Можем ли да изчистим океана с машини и да рециклираме пластмасата вкъщи? Какво са ‘нулеви отпадъци’ и ‘кръгова икономика’? Какво може да направи всеки? На тези въпроси ще потърсим отговори заедно в беседа с Евгения Ташева от екип „Нулеви отпадъци“ в екологично сдружение „За Земята“

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/true-zero-waste-tickets-419879700487

*******************************************************

Час: 13:45 – 14:45

Заглавие: Екофеминизмът е за всички

Тип: Лекция и дискусия

Описание: През 1989г., над хиляда жени в Русе се надигат срещу замърсяването на въздуха в града. През 1973г, групи жени в Хималаите се връзват за дърветата за да сложат край на безскруполното обезлесяване на региона. Заглавието „Екофеминизмът е за всички“ е вдъхновено от многото подобни истории по света, както и труда на хора като бел хуукс, които ни напомнят, че феминизмът е за всички. Патриархатът (подобно на капитализма и унищожението на природата) по един или друг начин се отразява на всички ни и всички засегнати трябва да имат място в борбата и решенията срещу тях.

Елате за да си поговорим за това защо точно жените са в центъра на тези движения, какво можем да научим от тях, какво всъщност е „екофеминизъм“ и защо говорим за феминизъм (и не само) в екологичното движение изобщо.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420195986507

*******************************************************

Час: 15:00 – 16:00

Заглавие: Всекидневно въстание

Тип: Филмова прожекция

Описание:

“Всекидневно въстание”  е документален филм за креативните форми на мирния протест и гражданското неподчинение по света. Какво общо има движението „Окупирай“ в Ню Йорк с испанското движение на “Възмутените“ или с Арабската пролет? Има ли връзка между проблемите на движението за иранска демокрация и мирния граждански протест в Сирия и какво е общото между голите украински активистки от „Фемен“ и ислямска култура, като египетската например? И как всичко това се свързва със Сърбия и Турция?

Във филма ще видите всичко, като се почне от най-безобидните форми на протест на сирийското момче Ахмед срещу режима на Асад, комичните акции във Великобритания на “Love police”, като се мине през по-сериозните методи на движенията “Окупирай”  и “Възмутените” и се стигне до по-радикалните протести на групата “Фемен”.

Филмът е с продължителност един час.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420205354527

*******************************************************

Час: 16:15 – 17:15

Заглавие: Пряка демокрация и граждански асамблеи

Тип: Работилница

Описание: Защо демокрацията не е гласуване на избори? Какво са демото, крацията и прякото на пряката демокрация? По какво се отличават публичните асамблеи от други форми на прякодемократично участие в политическия живот? Какви са подводните им камъни и как да ги избягваме ще решим сами в упражнение по пряка демокрация без дискриминация, в духа на международното движение за екосоциална справедливост Food Not Bombs.

Участието в работилницата ще бъде на живо, както и дистанционно през платформата „Зуум“ на този линк: https://us02web.zoom.us/j/82753981053?pwd=bHl4cEVFR2tkQVVKdTg0U2hVWG5Mdz09

За да се включите през „Зуум“ е нужно да изпратите съобщение на Фейсбук страницата на Храна, не война – София (FoodNotBombsSofia) или SMS/ Viber съобщение до номер 0887549530. В съобщението трябва да посочите трите си имена и учебно заведение.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420221432617

*******************************************************

Час: 17:30 – 18:30

Заглавие: Осъзнати за животните – уъркшоп с Мариана от сдружение „Невидими животни“

Тип: Работилница

Описание: „Невидими животни” ще ни разкажат малко повече за областите, където човек се намесва в естествения ритъм на природата и умишлено вреди с действията си на милиони животни, причинявайки страдание и разрушавайки цели екосистеми. Ще опитаме да видим и как самите ние възприемаме животните през призмата на нашето съзнание.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420223408527

*******************************************************

Час: 18:45 – 19:45

Заглавие: Природата срещу печалбите: политическата икономия на климатичната криза

Тип: Работилница

Описание: Работилницата ще разгледа как климатичната криза не е последица от конкретни решения и практики на „лоши“ хора, а произтича от начините на организация на обществата и икономиката. Разкриването на тези „структурни“ проблеми позволява да поговорим за други визии за бъдещето, основани на уважение и солидарност с живота във всичките му форми.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420225976207

*******************************************************

Час: 20:00 – 21:00

Заглавие: Представяне на движението Fridays for Future

Тип: Лекция и работилница

Описание: По време на презентацията ще разкажем накратко историята на движението Fridays for Future, ще покажем моменти от стачката на 23.09. и от младежкия лагер, състоял се това лято, и ще обясним как и защо да се присъедините към движението. Лекцията ще включва и практическа част, в която ще имате възможност да участвате в процеса по подготовка и изпълнение на една стачка за климата.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/fridays-for-future-tickets-420227731457

*******************************************************

25.09., Културен център Г8, ул, Уилям Гладстоун 8, София

*******************************************************

Час: 10:00 -11:00

Заглавие: Климатичната скръб – окей е да сме тъжни

Тип: Лекция и дисксуия

Описание: Напоследък възниква цяло ново семантично поле, което описва емоционалните ни взаимоотношенията със Земята по повод климатичните промени. Говори се за еко-тревожност и климатична тревожност, появяват се наименования за форми на страдание като еко-парализа, пре-травматичен стрес и набиращите популярност понятия соласталгия, биофилия и симбиоцен. Науката се опитва да даде език за комуникиране на новите психични състояния, проблеми и явления, причинени от непознатите до този момент за човечеството преживявания около нарастващата заплаха от загубата на познатия ни свят. 

Част от този процес са и тенденции към патологизиране и медикализиране на нормативни реакции на осъзнатост. Изменението на климата ни въвлича в проблемите на загубата, и от там – на скръбта, породена от изчерпване, изчезване и срив. Ако от психологическа гледна точка ключова е тревожността на индивидите и последващите психични защити, свързани с горните формулировки, от социална гледна точка водещи са преживяванията на загуба и как се справяме с тях. 

Тази лекция ще разгледа климатичната скръб като здравословна реакция на траур, сблъсквайки се с реалността на толкова много загуби. Тъгата е закономерно явление, за разлика от провалите в скърбенето, които се проявяват чрез меланхолия. Няма рецепти за правилни и неправилни начини на това как се чувстваме, но срамът, потискането, изтласкването и вината могат да предотвратят естествения ход на скърбенето като мотиватор и мобилизатор на разбиране и действия.

Лектор ще бъде д-р Милена Статева, социален психолог, социолог, член на сдружение „Орион Грид“.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420228874877

*******************************************************

Час: 11:15 – 12:15

Заглавие: Rewilding и Източни Родопи: дива природа, екологични процеси и природосъобразна икономика

Тип: Лекция и дискусия

Описание: Източните Родопи е едно от местата с най-богато биоразнообразие в Европа и се открива възможност да се превърне в район, където хора и природата съжителстват по устойчив начин. Благодарение на местните природни богатства и нуждата към по-екологични подходи за регионално развитие, Източните Родопи могат да бъде чудесен пример за природосъобразни решения. Презентацията ще покаже какво е rewilding, защо се прилага точно в Източните Родопи и как работата на фондацията спомага за устойчивото развитие на района. Ще разкажем за животинските видове, които реинтродуцираме, ролята на естествени процеси като природосъобразното пашуване и възможностите за природосъобразна икономика с минимален въглероден отпечатък.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/rewilding-tickets-420230569947

*******************************************************

Час: 12:30 – 13:30

Заглавие: Oбратни връзки в климатичната система

Тип: Лекция и дискусия

Описание: По време на лекцията ще бъде разгледано понятието „обратна връзка“, основните обратни връзки в климатичната система и обратните връзки в енергийния преход. Лекцията включва също кратък уоркшоп, в който участниците ще се разделят на групи и ще имат задачата да измислят обратни връзки, които могат да са полезни за справянето с климатичната криза, или такива, които могат да го възпрепятстват.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/o-tickets-420234130597

*******************************************************

Час: 13:45 – 14:45

Заглавие: Принципът „Едно здраве“: интензивно животновъдство, човешко здраве и климатични промени

Тип: Лекция и дискусия

Описание: Лекцията ще бъде изнесена от предтавител на ЧЕТИРИ ЛАПИ. ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която помага на изложените на пряко човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава.  Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, към селскостопански и към диви животни, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти. Със своята работа в областта на проучване на употребата на антибиотици при процесите на интензивно животновъдство

ЧЕТИРИ ЛАПИ набляга върху важността на осигуряването на подходящи условия на отглеждане на животните в индустрията, както и върху връзката между благополучието на животните, човешкото здраве и околната среда.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420237430467

*******************************************************

Час: 15:00 – 16:00

Заглавие: Деколонизацията и пряката демокрация като част от движението за климатична справедливост

Тип: Лекция и дискусия

Описание: Лекцията предлага стратегии за живот в хармония с природата и съпротива срещу нейното унищожаване, вдъхновени от автономната и независима дейност на различни общности, повечето от които коренни населения. Тези практики са противопоставени на унищожаването на околната среда от страна на авторитарни империи и мултинационални корпорации, както и присвояването на екологични идеи от потиснически системи – от грийнуошинг до екофашизъм.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420239546797

*******************************************************

Час: 16:15 – 19:15

Заглавие: Климатична мозайка

Тип: Работилница

Описнаие:

Климатична фреска (англ. Climate Fresk) е уъркшоп под формата на игра, създаден през 2018 г. от френския инженер Седрик Ригенбак. С помощта на сертифициран фасилитатор и тесте от 43 карти целта е да бъдат обяснени причинно-следствените връзки между антропогенната дейност и различните аспекти на измененията на климата. Уъркшопът е базиран изцяло на най-актуалните доклади на Междуправителствения панел за климатичните промени (накратко IPCC) към ООН, който осигурява научна информация на правителствата по света относно въпросите, свързани с климатичните промени. Играта предоставя възможността да бъде научено най-важното от тези доклади, всеки от които има обем от по няколко хиляди страници, в рамките на 3 часа.

Климатичната фреска се изиграва с карти чрез подкрепата на фасилитатор – в групи от 4 до 8 души. Целта е да се свържат и подредят всички карти с основните изводи за науката за климатичните промени.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420244280957

*******************************************************

25.09., Фабрика Автономия, бул. Ген. Е. Тотлебен 34, София

*******************************************************

Час: 14:30 – 15:30

Заглавие: Игра с теб самия – работилница с креативно студио „Рефлектор“

Тип: Работилница

Описание: Работилницата ще представлява моделиране на бъдещето чрез въображение. Ще включва игрови ситуации и решаване на проблеми и симулационни практики за индивидуално развитие и социално изследване.

Рефлектор е креативно студио от София, България. Използваме изкуството, науката и новите медии, за да се борим за социална промяна. Работим с младежи и ощетени общности и се опитваме да разкажем какво стои зад социалното изключване, човешките права, конфликтите и системното подтискане.Мисията ни е да създаваме публични дискусии по социални проблеми и да промотираме критичното мислене, креативността и свободата на изразяване като жизненоважни инструменти за формирането на по-добро бъдеще. (https://www.thisisreflektor.com/home-bg)

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/we-the-reflector-tickets-420246958967

*******************************************************

Час: 15:45 – 16:45

Заглавие: Хранителната система днес и утре

Тип: Лекция и филмова прожекция

Описание: В лекцията “Хранителната система днес и утре” ще се запознаем с начините, по които индустриалната селскостопанска система и по-специално генетично модифицираните семена са повлияли на агробиоразнообразието, развивано от фермерите и общностите по света в продължение на хилядолетия, след което ще обърнем поглед към съществуващите алтернативи.

Лекцията ще започне с прожекция на филма „Семена на свободата“ (30 мин.), който проселдява историята на семената от корените им в сърцето на традиционните, богати на разнообразие земеделски системи по света до превръщането им в мощна стока, използвана за монополизиране на световната хранителна система. След филма, ще продължим с отворена дискусия, в която ще се опитаме да намерим отговор на въпроса как трябва да изглежда хранителната система утре.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420253418287

*******************************************************

Час: 17:00 – 18:00

Заглавие: Солидарност и градинарство

Тип: Лекция и работилница

Описание: Елате да разберете как градското градинарство помага на природата и човечеството в една симбиоза от хора, растения и междублокови пространства. Ще си носим и една лопата, с която да покажем на практика това което обясняваме на теория.

Повече за „Градско градинарство София“ тук: https://www.urbangardening-sofia.com/

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420260770277

*******************************************************

Час: 18:15 – 19:15

Заглавие: Икономически алтернативи за 21-ви век

Тип: Лекция и дискусия

Описание: Наистина ли няма никаква алтернатива, както казваше Маргарет Тачър? Наистина ли сме обречени да живеем в икономическа система, която все по-бързо и все по-сигурно унищожава планетата ни? Или можем да си представим свят, в които постоянният растеж не е основна движеща сила? В тази презентация и дискусия ще се опитаме да очертаем базовите контури на една по-различна икономическа система и може би с очудване ще научим, че тя вече се практикува тук и сега в множество различни части на света. Ще поговорим за икономиката на участието, degrowth, социална екология, икономиката на дара и други алтернативи на капитализма и централизираното планиране.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/21–tickets-420267359987

*******************************************************

Час: 19:30 -21:00

Заглавие: Да живееш промяната

Тип: Филмова прожекция

Описание: “Да живееш промяната” разглежда различни решения на световните кризи, пред които сме изправени днес, чрез вдъхновяващите истории на хора, които извършват промяна в собствения си живот и в общностите, в които живеят, по един устойчив и възстановяващ начин. Всеки един от нас може да бъде част от тези решения.

Режисьорите Джордан Озмънд и Антоанет Уилсън са събрали истории от своите пътувания, както и интервюта с експерти, които обясняват как сме стигнали до сегашното си положение. От горски градини до компостни тоалетни, земеделие подкрепяно от общността, до времева банка. “Да живееш промяната” предлага възможности да преосмислим начина, по който живеем.

Всеки един от нас има силата да предизвика промяна. Филмът има за цел да ни вдъхнови да направим точно това. Има толкова много вълнуващи и значими инициативи, толкова много надежда и вдъхновение.

Филмът е спродължителност 1 ч. 30 мин.

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420278944637

*******************************************************

Час: 15:00 -19:00

Заглавие: Upcycling – работилница за рециклиране на пластмаса с „Ценна пластмаса София“

Тип: Работилница

Описание: Работилница за рециклиране на пластмасови отпадъци, опаковки и други ненужни пластмастови изделия от видовете HDPE, LDPE и PP. Препоръчва се участниците в работилницата да донесат своя торбичка с отпадъци от някой от изброените три вида пластмаси, които ще могат да претопят на място и да рециклират сами до създаването на нов обект с практическа и естетическа стойност. Нужно е донесените отпадъци да са предварително добре измити, но ако нямате собствени отпадъци, ще получите на място.

Повече за „Ценна пластмаса“ тук: https://preciousplasticsofia.com/

Линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/420278944637

*******************************************************

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s